1.
Arheološki lokalitet Rat

RAZDOBLJE
1. st. pr. Kr. – 4. st. po. Kr.

LOKACIJA
42.585556, 18.211598

KATASTAR
k. č. 10, k. o. Cavtat
Mala karta

Na krajnjem jugozapadnom dijelu poluotoka Rata nalazi se antičko nalazište koje je prvi put započeo istraživati don Niko Štuk 1907. g. Cjelokupni prostor arheološkog nalazišta tijekom povijesti je niveliran masivnim suhozidima na više razina koji su se protezali od sjevera prema jugu te je teren bio nasut velikim količinama zemlje kako bi se stvorile obradive površine. Dosadašnjim istraživanjima otkriveni su ostatci građevinskog sklopa koji se prilagođava zadanom terenu i kaskadno se spušta na nekoliko razina prema moru. Pravilno je pozicioniran od sjevera prema jugu, odnosno od istoka prema zapadu. U istraživanjima provedenim 2014. g., na jugozapadnom dijelu kompleksa otkrivena je uska prostorija s tragovima zidnog oslika. Oslik je jednostavne geometrijske izvedbe crvenom bojom na svijetloj, gotovo bijeloj, žbukanoj podlozi. Ovaj specifični oblik dekoracije kakav vidimo sačuvan na fragmentima s lokaliteta Rat, tzv. linearni stil, javlja se tek krajem 2. stoljeća, a karakterističan je za 3. stoljeće. Osim ostataka građevinskog sklopa kojemu još uvijek nije u potpunosti definirana funkcija, pronađeni su i brojni pokretni ostatci poput ulomaka keramike, stakla i novca koji cijeli sklop s nadogradnjama datiraju u razdoblje od 1. st. pr. Kr. do 4. st. po. Kr.

LITERATURA

 • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6, 1966. Zagreb. str. 25–38.
 • Cambi, Nenad. 2006. Antički Epidaur. Dubrovnik, XVII, 3. Dubrovnik. str. 185–217.
 • Menalo, Romana. 2009. Cavtat – poluotok Rat. HAG, 5, 2008. Zagreb.
 • Menalo, Romana; Puhara, Helena. 2013. Cavtat – poluotok Rat. HAG, 9, 2012. Zagreb.
 • Puhara, Helena. 2015. Cavtat – poluotok Rat. HAG, 11, 2014. Zagreb.
 • Puhara, Helena. 2016. Cavtat – poluotok Rat. HAG, 12, 2015. Zagreb.
 • Puhara, Helena. 2017. Cavtat – poluotok Rat. HAG, 13, 2016. Zagreb.
 • Puhara, Helena; Požar Piplica, Ana. 2018. Novootkriveni fragment antičkog zidnog oslika iz Cavtata: istraživanje, konzerviranje i mogućnost prezentacije. Portal, 9. Zagreb.
 • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
 • Štuk, Niko. 1910. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXXIII. Split. str. 150–151.
 • Topić, Nikolina; Puhara, Helena; Vuković, Lucija. 2019. Glass from the Roman Colony of Epidaurum: Archaeological Excavations in Cavtat, near Dubrovnik, Croatia. Journal of Glass Studies, 61. New York.