11.
Ostatci antičkog vodovoda u ulici Kneza Domagoja

RAZDOBLJE
1. st.

LOKACIJA
42.580284, 18.218354

KATASTAR
k. č. 346, k. o. Cavtat
Mala karta

Južno od stare jezgre Cavtata, na zapadnoj strani ulice Kneza Domagoja koja se smjerom jugoistok-sjeverozapad spušta prema centru Cavtata, nalaze se ostatci antičkog vodovoda. Ostatak zida dužine je oko 12 m, najveće visine 3 m i pretpostavljene širine 1,4 m. Vanjsko lice, većim dijelom uklonjeno, bilo je građeno od manjih pravilnih klesanaca horizontalno uslojenih, a unutrašnjost zida ispunjena je većim lomljencima obilno vezanim vapnenim mortom izmiješanim sa sitnim oblucima i mrvljenom opekom. Radi se o visokoj supstrukciji koja je nosila kanal vodovoda prije ulaska u grad. Ostatak trase vodovoda u ulici je zatrpan u sklopu okućnica ili razgrađen gradnjom kuća. Pretpostavlja se da je Epidaur dobio vodovod nakon stjecanja statusa kolonije u vrijeme Cezara, a protezao se od današnjeg sela Vodovađa u istočnom dijelu Konavala preko naselja tzv. Gornje bande do Cavtata u dužini od 24 km. Do 1875. godine u Cavtatu je još uvijek stajao luk vodovoda no on je srušen da bi se mogla proširiti cesta prigodom posjeta austrijskog cara Franja Josipa.

LITERATURA

  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
  • Evans, Arthur; preveo Branko Kirigin. 1978. Cavtat – Konavli – Risan. Mogućnosti, God. 25, 8. str. 951–966.
  • Cambi, Nenad. 2006. Antički Epidaur. Dubrovnik, XVII/3. Dubrovnik. str. 185–217.
  • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6. str. 25–38.
  • Kovačić, Ljiljana. 2012. Antički vodovod Vodovađa – Cavtat. Dubrovački muzeji. Dubrovnik.