22.
Nadgrobni natpis u zidu kuće Sorgo

RAZDOBLJE
151. – 250. g.

LOKACIJA
42.581785, 18.216785

KATASTAR
k. č. 282, k. o. Cavtat / Put dr. Ante Starčevića 6, Cavtat
Mala karta

Nadgrobni natpis visine 23 cm, širine 54 cm. Nalazi se uzidan u fasadu kuće u ulici dr. Ante Starčevića 6.

Budući da je od natpisa sačuvan samo dio, ne možemo odgonetnuti puno informacija, ali možemo iščitati njegovu svrhu: Svojoj najvrjednijoj pokojnoj baki Optati spomen je postavila Lusia Maxima.

LVSIA MAXIM
OPTATE AVIE
PIENTISSIME POSVIT

TRANSKRIPCIJA

[D(is) M(anibus)] / LUSIA MAXIM(a) / OPTAT(a)E AVI(a)E / PIENTISSIM(a)E POSUIT

LITERATURA

  • Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) III 1754
  • Šegvić, Marina. 1998. Stanovništvo Konavala u rimsko doba. Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1. str. 9–30.
  • Glavičić, Miroslav. 2008. Epigrafska baština rimskodobnog Epidaura. Archaeologia Adriatica, Vol. 2 No. 1. str. 43–62.