23.
Rimska nekropola

RAZDOBLJE
antika – kasna antika

LOKACIJA
42.584461, 18.21726

KATASTAR
k. č. 102, k. o. Cavtat
Mala karta

Sjeveroistočnom stranom poluotoka Rat protežu se tragovi nekadašnje rimske nekropole. U ulici Zorina 8, 2015. g. je prilikom arheoloških iskopavanja pronađeno nekoliko grobnica uklesanih u kameni živac, tzv. hamosoriji. Na trenutačno označenoj parceli, u korti privatne kuće nalaze se četiri takve grobnice. Dimenzije triju iznose: 187 (125) x 80 (71) cm / 180 x 80 (75) cm s bočnim rubom: 16 cm / 185 x 70 cm (290 x 320 cm) s bočnim rubom: 21 cm, dok je četvrta uništena i vidljiva je samo u tragovima na kamenu živcu. Uz sjeverni prilaz Mauzoleju obitelji Račić također se navodi postojanje ovakvih grobnica, no one su danas zarasle u gustu šikaru i nemoguće ih je točno odrediti. Stoga je uvriježeno mišljenje da se u jednom trenutku postojanja Epidaura sjeveroistočna strana poluotoka Rata prenamijenila u nekropolu, od koje danas pronalazimo samo pabirke u prostoru. Don Niko Štuk 1908. g. navodi kako u Cavtatu ima oko dvadeset otkrivenih grobnica usječenih u kamenu živcu, a neke se nalaze unutar korti kuća i koriste se kao kamenice za pranje. No, nama je danas poznato upola manje grobnica.

LITERATURA

  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
  • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6. Zagreb. str. 25–38.
  • Cambi, Nenad. 2006. Antički Epidaur. Dubrovnik, XVII/3. Dubrovnik. str. 185–217.
  • Novak, Grga. 1966. Dio 1: Povijest Dubrovnika od najstarijih vremena do početka VII stoljeća : (do propasti Epidauruma). Prilog Analima Historijskog Instituta u Dubrovniku Sv. X – XI (1962 – 1963). Dubrovnik.