24.
Cisterna ispod Sv. Roka

RAZDOBLJE
kasna antika

LOKACIJA
42.58421, 18.212912

KATASTAR
k. č. 33, k. o. Cavtat
Mala karta

Na južnoj strani poluotoka Rat, neposredno ispod današnjeg groblja, nalazi se antička cisterna dimenzija 300 x 460 cm, sačuvane visine 210 cm. Cisterna je pravokutnog oblika bez sačuvanog svoda, no da se radi o cisterni vidimo iz sastava građevinskog materijala od kojeg je rađena. U neposrednoj blizini, 20-ak metara prema istoku nalaze se ostatci nimfeja/piscine na kojima je najvjerojatnije završavao antički vodovod, a 50-ak metara prema zapadu nalaze se ostatci antičkog kompleksa, zbog čega ni ne čudi lokacija pretpostavljene cisterne. Oko ruševnih ostataka cisterne, na sve strane mogu se uočiti pokretni površinski nalazi poput ulomaka keramike, amfora i tegula.