25.
Kameni blokovi ispod Hotela *Croatia*

RAZDOBLJE
antika

LOKACIJA
42.579332, 18.214843

KATASTAR
k. č. 693/1, k. o. Cavtat
Mala karta

U neposrednoj blizini lokaliteta s ostatcima arhitektonskog kompleksa na Sustjepanu, nešto istočnije, nalazi se evidentirani, ali do sada neistraženi lokalitet s nekoliko monumentalnih kamenih blokova i vidljivim tragovima eksploatacije kamena na živoj stijeni. Moguće da je riječ o manjem, lokalnom kamenolomu koji je služio za potrebe izgradnje epidauritanske luke. Svakako se radi o pabircima antičkog svijeta kojima je potrebno dodatno arheološko istraživanje da bi se sa sigurnošću potvrdilo o čemu se radi.