6.
Nadgrobni natpis Terciji

RAZDOBLJE
1. – 2. st.

LOKACIJA
42.582111, 18.223563

KATASTAR
k. č. 469, k. o. Cavtat
Mala karta

Nadgrobni natpis postavljen je u spomen Tercije. Budući da je preminula oslovljena samo jednim imenom, pretpostavka je da se radi o ropkinji. Naime, u rimskoj nomenklaturi žene su imale dva imena, a ropkinje samo jedan. Iz natpisa još možemo iščitati da je Tercija bila Tračanka iz Ismara koja je umrla u 40. godini života.

TERTIA
ISMARNIENSIS
ANN XL
H S E

TRANSKRIPCIJA

TERTIA / ISMARNIENSIS / ANN(orum) XL / H(is) S(ita) E(st)

LITERATURA

  • Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) III 1758
  • Evans, Arthur; preveo Branko Kirigin. 1978. Cavtat – Konavli – Risan. Mogućnosti, God. 25, 8. str. 951–966.
  • Šegvić, Marina. 1998. Stanovništvo Konavala u rimsko doba. Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1. str. 9–30.