7.
Piscina / Nimfej uz vilu Račić

RAZDOBLJE
1. st.

LOKACIJA
42.583922, 18.213331

KATASTAR
k. č. 35, k. č. 37, k. o. Cavtat
Mala karta

Godine 1878. Arthur Evans, prateći trasu još uvijek vidljivog antičkog vodovoda Vodovađa – Cavtat, iskopao je polukružni bazen (piscinu) u koji je najvjerojatnije utjecao završni vodotok uz vilu Račić. Terminološki je naveo da se najvjerojatnije radi o nimfeju no to nikada nije potvrđeno. Voda je ulazila u prostoriju s pomoću polukružne niše. Polukružni bazen je ima cementni pod, a okružen je stepenikom na kojem su kupači mogli stajati. Dubina bazena iznosila je 110 cm. Sve je bilo obloženo mramornim pločama, no one su s vremenom uklonjene. Danas su od iskopanog vidljivi samo tragovi polukružnog bazena, dok je većina devastirana naknadnim gradnjama, poput nadodanog ogradnog zida vile Račić.

LITERATURA

  • Evans, Arthur; preveo Branko Kirigin. 1978. Cavtat – Konavli – Risan. Mogućnosti, god. 25, 8. str. 951–966.
  • Cambi, Nenad. 2006. Antički Epidaur. Dubrovnik, XVII/3. Dubrovnik. str. 185–217.
  • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6. str. 25–38.