8.
Natpis i ostatci vodovoda u Vuličevićevoj ulici

RAZDOBLJE
1. st. po. Kr.

LOKACIJA
42.583995, 18.214944

KATASTAR
k. č. 135, k. o. Cavtat
Mala karta

Uz Vuličevićevu ulicu, jedinu cavtatsku ulicu koja nije nivelirana skalinima te je jedini kolni pristup groblju sv. Roka, pronađeno je nekoliko antičkih epigrafičkih natpisa. Jedan od njih spominje namjesnika provincije Dalmacije Publija Kornelija Dolabelu, rimsku vojnu postrojbu Cohors VI. Voluntariorum, njenog zapovjednika L. Purtizija Atinasa i dva gradska magistrata. Natpis svjedoči o dovršetku izvedbe nekog većeg građevinskog zahvata, a za pretpostaviti je da se dogodio između 14. i 20. g. kada je Dolabela bio namjesnik Dalmacije. Najvjerojatnije se radi o dovršetku vodovoda (Vodovađa – Cavtat), a natpis se danas nalazi u Zbirci Baltazara Bogišića. Također, u vrtu kuće obitelji Burđelez u Vuličevićevoj ulici nalaze se ostatci vodovoda u punom profilu. O njima piše 1908. g. don Niko Štuk i uz njih spominje dodatne temelje nepoznatih građevina.

LITERATURA

  • Glavičić, Miroslav. 2008. Epigrafska baština rimskodobnog Epidaura. Archaeologia Adriatica, Vol. 2, No. 1. str. 43–62.
  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.