skip to main content

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici virtualne izložbe https://epidaur.migk.hr/ (dalje u tekstu virtualna izložba) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Muzeja i galerija Konavala ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Muzejima i galerijama Konavala ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (tj. u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na internet stranicama https://epidaur.migk.hr/, o tome je dužan izvijestiti Muzeje i galerije Konavala.

Svi materijali na stranicama virtualne izložbe ne smiju se kopirati ili reproducirati osim u opsegu potrebnom za on-line pregled istih. Bez obzira na to, možete ispisivati kompletne stranice na papiru za osobnu uporabu.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Muzeja i galerija Konavala i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Muzeji i galerije Konavala nisu odgovorni korisniku niti nekoj trećoj strani za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna ili indirektna, slučajna ili posljedična, povezana ili proizlazeća iz uporabe, pogrešne uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe web stranica od strane korisnika. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja ovih web stranica.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo analizirali promet u svrhu poboljšanja usluge.